Hlavné menu

Hlavné menu

  Zoznamy žiakov

  Názov
    1. ročník   I.AI.BI.CI.DI.JI.S
    2. ročník   II.AII.BII.CII.DII.JII.KII.S
    3. ročník   III.AIII.BIII.CIII.EIII.J
    4. ročník   IV.AIV.BIV.CIV.E
    5. ročník   V.A
    Zoznam všetkých žiakov

  © aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria