Hlavné menu

Hlavné menu

  Zoznam učiteľov

  E-mail
  Foto Mgr. Jozef Barborka Bb Rozvrh
  Riaditeľ
  jozef.barborka@zssha.edu.sk
  Foto Ing. Mária Beňušová Be Rozvrh
  Zástupkyňa riaditeľa
  maria.benusova@zssha.edu.sk
  Foto Ing. Ladislav Cingel Cg Rozvrh
  Zástupca riaditeľa
  ladislav.cingel@zssha.edu.sk
  Foto Ing. Janka Dežerická Dz Rozvrh
  Zástupkyňa riaditeľa
  janka.dezericka@zssha.edu.sk
  Foto Ing. Jozef Neuschl Nu Rozvrh
  Zástupca riaditeľa
  jozef.neuschl@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Adriana Alsharabiová Al Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.A
  Zástupca v triede: V.A
  adriana.alsharabiova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Jana Bojová Bj Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.B
  Zástupca v triede: II.K
  jana.bojova@zssha.edu.sk
  Foto Ing. Dušan Botka Bt Rozvrh
  Triedny učiteľ: II.C
  dusan.botka@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Eva Buláková Bu Rozvrh
  Učiteľka
  eva.bulakova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Iveta Čapliarová Cp Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.B
  Zástupca v triede: I.B
  iveta.capliarova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Mária Čibová Ci Rozvrh
  Učiteľka
  maria.cibova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Mária Dierová Da Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.E
  Zástupca v triede: III.C
  maria.dierova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Viera Dobiašová Do Rozvrh
  Učiteľka
  viera.dobiasova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Iveta Dobrotková Db Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.C
  iveta.dobrotkova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Stanislav Dolník Dk Rozvrh
  Učiteľ
  Zástupca v triede: IV.C
  stanislav.dolnik@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Peter Fabian Fa Rozvrh
  Učiteľ
  fabian.peter@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Petra Fečová Fe Rozvrh
  Učiteľka
  p.fecova@gmail.com
  Foto Ing. Gilda Görcsösová Go Rozvrh
  Učiteľka
  Zástupca v triede: IV.E
  gilda.gorcsosova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Zuzana Hátriková uči Učiteľka - dohoda
   
   
  PaedDr. Štefan Hodža, PhD. Hg Rozvrh
  Učiteľ - dohoda
   
   
  Ing. Mariana Chalmovská Cha Rozvrh
  Učiteľka
  mariana.chalmovska@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Renáta Chylová Chy Rozvrh
  Triedna učiteľka: V.A
  renata.chylova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Janka Ivanová Iv Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.A
  janka.ivanova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Jarmila Jendrušáková Je Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.D
  Zástupca v triede: IV.B
  jarmila.jendrusakova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Martina Kovalčíková Kv Rozvrh
  Učiteľka
  Zástupca v triede: III.A
  martina.kovalcikova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Ján Krausko Ko Rozvrh
  Triedny učiteľ: IV.C
  jan.krausko@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Darina Krónerová Kn Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.K
  Zástupca v triede: II.B
  darina.kronerova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Jana Kubáleková Ku Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.S
  jana.kubalekova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Alena Kubová Kb Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.B
  Zástupca v triede: III.B
  alena.kubova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Eva Labanczová Lb Rozvrh
  Učiteľka
  Zástupca v triede: II.D
  eva.labanczova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Blažej Ľahký Ly Rozvrh
  Učiteľ
  blazej.lahky@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Mária Laurová Lr Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.J
  maria.laurova@zssha.edu.sk
   
   
  RNDr. Ľudovít Lenhart Le Rozvrh
  Triedny učiteľ: IV.B
  Zástupca v triede: I.D
  ludovit.lenhart@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Silvia Maruniaková Ma Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.S
  Zástupca v triede: I.S
  silvia.maruniakova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Alena Michalovičová Mi Rozvrh
  Triedna učiteľka: II.D
  Zástupca v triede: II.C
  alena.michalovicova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Miriam Molotová Mo Rozvrh
  Učiteľka - dohoda
  mirka.molotova@post.sk
   
   
  Ing. Jela Neuschlová Ns Rozvrh
  Učiteľka
  jela.neuschlova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Viera Pallerová Pa Rozvrh
  Triedna učiteľka: III.C
  Zástupca v triede: III.E
  viera.pallerova@zssha.edu.sk
   
   
  PaedDr. Andrea Polerecká Pl Rozvrh
  Učiteľka
  Zástupca v triede: III.J
  andrea.polerecka@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Jaroslava Račáková Ra Rozvrh
  Učiteľka
  Zástupca v triede: II.J
  jaroslava.racakova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Roderik Rybanský Ry Rozvrh
  Učiteľ
  roderik.rybansky@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Mária Slepánková Sa Rozvrh
  Učiteľka
  Zástupca v triede: I.A
  maria.slepankova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Henrieta Sviteková Si Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.J
  Zástupca v triede: IV.A
  henrieta.svitekova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Jana Šnircová Sn Rozvrh
  Triedna učiteľka: I.A
  jana.snircova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Miroslav Števák Sk Rozvrh
  Učiteľ
  miroslav.stevak@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Maroš Štorcel Sl Rozvrh
  Triedny učiteľ: III.J
  maros.storcel@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Soňa Švajlenová Sv Rozvrh
  výchovná poradkyňa
  Zástupca v triede: II.A
  sona.svajlenova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Eva Turzová Tu Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.A
  Zástupca v triede: I.J
  Zástupca v triede: II.S
  eva.turzova@zssha.edu.sk
   
   
  RNDr. Jozef Varsa Vs Rozvrh
  Učiteľ
  jozef.varsa@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Ľubica Varsová Va Rozvrh
  Triedna učiteľka: IV.E
  Zástupca v triede: I.C
  lubica.varsova@zssha.edu.sk
   
   
  PaedDr. Anna Verníčková Ve Rozvrh
  Učiteľka
  anna.vernickova@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Róbert Zváč Zv Rozvrh
  Učiteľ
  robert.zvac@zssha.edu.sk
   
   
  Ján Beránek Br Rozvrh
  Majster OV
  jan.beranek@zssha.edu.sk
   
   
  Ing. Zuzana Hátriková Ha Rozvrh
  Majsterka OV
  zuzana.hatrikova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Maroš Matejov Mt Rozvrh
  Majster OV
  maros.matejov@zssha.edu.sk
   
   
  Jozef Pavlák Pv Rozvrh
  Majster OV
  jps.jps@azet.sk
   
   
  Ing. Vladimír Škrípala Sp Rozvrh
  Majster OV
  vladimir.skripala@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Jana Tonhauserová Tj Rozvrh
  Majsterka OV
  jana.tonhauserova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Darina Červenáková Vychovávateľka
  darina.cervenakova@zssha.edu.sk
   
   
  Mgr. Anna Králiková Vychovávateľka
  hanina.k1@gmail.com
   
   
  Ing. Jarmila Valová Vl Vychovávateľka
  jarmila.valova22@gmail.com

  © aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019

  Voľné miesta na našej škole

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria