Hlavné menu

Hlavné menu

  PRE UČITEĽOV

  Nadpis

  Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

  list_ksu_info.-1.pdf

  Vyklad___61a_(07.02.2012).rtf

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria