Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Čiastková zmluva k rámcovej zmluve s DPH 28.01.2015 Datalan a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb s DPH 18.11.2014 ERVES n.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 10.08.2015 Ing. Oto Mikloš SOŠ Handlová
  VO: Súhrná správa Súhrnná správa za 1. štvrťrok 2017 s DPH 20.04.2017
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 07.08.2015 Hispa SK SOŠ Handlová
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 07.08.2015 Pozana mäso s.r.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Kúpna zmluva s DPH 07.08.2015 INMEDIA s.r.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 29.09.2016 GeWiS Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 29.09.2016 Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  VO: Súhrná správa Súhrnná správa za 2. štvrťrok 2017 s DPH 20.07.2017
  Zmluva kúPNA ZMLUVA s DPH 07.08.2015 INMEDIA s.r.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.04.2016 Digi Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  VO: Súhrná správa Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017 s DPH 12.10.2017
  Zmluva Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco akadémie s DPH 13.03.2012 Technická univerzita, podporné centrum pre Cisco Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb 294,00 s DPH 15.05.2015 Jaroslav Hanzel SOŠ Handlová
  Zmluva Dodatok ERVES s DPH 04.03.2015 ERVES n.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Kúpna zmluva - časť 2 9 346,00 s DPH 04.03.2015 MarDur s.r.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky s DPH 02.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
  Zmluva Kúpna zmluva - časť 1 101 820,00 s DPH 04.03.2015 Mivasoft s.r.o. SOŠ Handlová
  Zmluva Kúpna zmluva - časť 3 29 760,00 s DPH 04.03.2015 Mivasoft s.r.o. SOŠ Handlová
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/616

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria