Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva Zmluva o dielo č. 50501 s DPH 30.03.2005 Bc. Adriána Mikušková SeeNEC, Slovakia Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva 15/2006/T Zmluva o dodávke a odbere tepla s DPH 21.12.2006 Kmeť Handlová a.s. Stredná odborná škola Ing. Mariana Chalmovská
  Zmluva Zmluva o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd s DPH 27.09.2007 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
  Zmluva M-090826/30-001, M-090826/30-002 Zmluva o komplexnom zazebzpečení ochrany objektov s DPH 28.07.2009 Zásah 7
  Zmluva Z/2/2010 Zmluva o zabezpečovaní stravovania s DPH 01.09.2010 M.A.A.C. Slovakia Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/1/2010 Zmluva o zabezpečovaní stravovania s DPH 01.09.2010 Ondrej Mikula Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 50501 s DPH 31.12.2010 Bc. Adriána Mikušková SeeNEC, Slovakia Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva Dodatok č.1/Z/2/2010 Dodatok ku zmluve o závodnom stravovaní s DPH 01.01.2011 M.A.A.C. Slovakia Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/1/2011 Zmluva o zabezpečení stravovania s DPH 02.01.2011 Špeciálna základná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 5/2011 RHEA SK s.r.o. s DPH 01.04.2011 RHEA SK s.r.o.
  Zmluva 4/2011 Ing. Miroslav Lunter LUAN s DPH 01.04.2011 Ing. Miroslav Lunter LUAN
  Zmluva 2/2011 Eva Chylová s DPH 01.04.2011 Eva Chylová
  Zmluva 9/2011 Anna Kúdelová s DPH 01.06.2011 Anna Kúdelová
  Zmluva 8/2011 Vladimír Benkovič s DPH 01.06.2011 Vladimír Benkovič
  Zmluva Zmluva o poradenstve a zabezpečovaní vybraných činností z oblasti preventívnych a ochranných služieb s DPH 01.08.2011 BOZPO, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č.2 /Z/2/2010 Dodatok ku zmluve o závodnom stravovaní s DPH 01.08.2011 M.A.A.C. Slovakia Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 12/2011 M.A.A.C. Slovakia s.r.o. s DPH 01.09.2011 M.A.A.C. Slovakia s.r.o.
  Zmluva Dodatok č.1/12/2011 M.A.A.C. Slovakia s.r.o. s DPH 14.11.2011 M.A.A.C. Slovakia s.r.o.
  Zmluva 18/2011 Novosádeková Monika s DPH 01.12.2011 Novosádeková Monika
  Zmluva 2/2012 Michal Slepánek s DPH 01.01.2012 Michal Slepánek
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/616

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria