Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 048/pd/11/2016 Zmluva o dielo 24 924,37 bez DPH 23.12.2016 STAVIS - Prievidza, s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva 2361/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 262,80 bez DPH 13.10.2015 Centrum vedecko-technických informácii SR SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 18 Chata Spojár bez DPH 10.10.2016 Chata Spojár SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Zmluva N/54/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 29.11.2018 Ing. Soňa Fabianová SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 2/2011 Eva Chylová s DPH 01.04.2011 Eva Chylová
  Zmluva N/11/2018 Zmluva o zabezpečovaní stravovania 2,60 s DPH 21.12.2017 Aneta Hrončeková Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/16/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60,00 s DPH 19.02.2018 T-M SERVICE s.r.o. Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/7/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 1/2017 2,60 s DPH 27.12.2017 M.A.A.C. Slovakia s.r.o. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/9/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 3/2017 2,60 s DPH 13.12.2017 Základná umelecká škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 73 Objednávame si u Vás opravu elektrických rúr - 5 ks a servisné práce. s DPH 14.11.2017 DAVAC spol. s r.o. Kopcianska 37 851 01 Bratislava SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Objednávka 74 Objednávame si u Vás prepravu osôb pocas exkurzie na pracoviská praktického vyucovania firmy Scheuch s.r.o v Prievidzi a Hornonitrianske bane Prievidza a.s. v Novákoch. Autobus žiadame pristavit o 9.30 hodine pred budovou Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová. Termín 15.11.2017. s DPH 14.11.2017 BUS DOPRAVA,s.r.o. Prievidza SOŠ Handlová Ing. Beňušová zást. riaditeľa
  Faktúra 1/2018 1.1.2018-31.1.2018 s DPH 01.01.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 75 Objednávame si u Vás prenájom exponátov interaktívnej výstavy "Sea - Scientific Toy / More - vedecká hracka" v case od 20.11. do 24.11.2017. s DPH 16.11.2017 Vedecká hracka SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 76 Objednávame si u Vás prezutie pneumatík a opravu riadenia vozidla Peugeot s DPH 20.11.2017 JAVOR MJ s.r.o. Handlová SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Objednávka 77 Objednávame si u Vás uverejnenie clánku k zrealizovanému rozvojovému projektu propagácie odborného vzdelávania a prípravy v nedostatkových odboroch s názvom Spoznaj výhody duálneho vzdelávania. Clánok žiadame zaradit do vydania 28.11.2017 MY Hornonitrianske noviny a na web stránku týždenníka prievidza.sme.sk. s DPH 20.11.2017 Petit Press, a.s. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 78 Objednávame si u Vás tovar. s DPH 24.11.2017 Jozef Margala VITMEX SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 79 Objednávame si u Vás komponent na otváranie dverí - 1 ks. s DPH 27.11.2017 ASC App.Software SOŠ Handlová Ing. Neuschl zást. riaditeľa
  Objednávka 80 Na základe Vašej cenovej ponuky zo dna 24.11. 2017 na dodanie ucebníc cudzích jazykov si u Vás objednávame ucebnice: ? ? Super 1 autor: A. Kursiša, L. Pilypaityte, e. Szakály, S. Vicente, C. Cristache, B. Kirchner, R. Blažková-Pecová, V. Hutarová, F. Komárek, J. Nálepová, L. Korecková, M. Kovácová vydavatelstvo: Hueber Verlag ?10 ? ks Schritte international 1 autor: P. Klimaszyk, I. Krämer-Kienle, D. Niebisch, S. Penning-Hiemstra, F. Specht, M. Bovermann, M. Reimann, vydavatelstvo: Hueber Verlag ?10 ? ks Schritte international 2 P. Klimaszyk, I. Krämer-Kienle, D. Niebisch, S. Penning -Hiemstra, F. Specht, M. Bovermann, M. Reimann vydavatelstvo: Hueber Verlag ?10 ? ks Solutions - Pre-intermediate (2nd edition) C. Krantz, T. Falla, P.A. Davies, R. McGuinnes, A. Begg, J. Hudson, D. Gondová vydavatelstvo Oxford University Press ?11 ? ks Solutions Intermediate Falla, P. A. Davies, D. Gondová, A. vydavatelstvo Oxford ? ? University Pres ?4 ? ks Gateway to Maturita B1 (2nd Edition) autor: D. Spencer, L. Edwards, A. Cole, D. Clarke, U. s DPH 27.11.2017 Albion Books SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 81 Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8 a Lipová 15. s DPH 28.11.2017 F.Durina deratizácia SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Zmluva Z/1/2018 Zmluva o obstaraní zájazdu č. ZOZ-1/2018 s DPH 08.02.2018 Rastislav Frank Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/658

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria