Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 048/pd/11/2016 Zmluva o dielo 24 924,37 bez DPH 23.12.2016 STAVIS - Prievidza, s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 18 Chata Spojár bez DPH 10.10.2016 Chata Spojár SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Zmluva 2361/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 262,80 bez DPH 13.10.2015 Centrum vedecko-technických informácii SR SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva 2/2011 Eva Chylová s DPH 01.04.2011 Eva Chylová
  Faktúra 11/2017 1.11.2017-30.11.2017 s DPH 01.11.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/59/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa) 10,00 s DPH 01.12.2017 Lukáš Bubniak Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva Z/30/2017 Kúpna zmluva č. Z201763521_Z 1 499,00 s DPH 30.11.2017 Anatex, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  VO: Súhrná správa Súhrnná správa za 3. štvrťrok 2017 s DPH 12.10.2017
  Zmluva Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco akadémie s DPH 13.03.2012 Technická univerzita, podporné centrum pre Cisco Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/6/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa) 10,00 s DPH 18.12.2017 Súkromná základná umlecká škola VOLCANO Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/1/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 40,00 s DPH 15.12.2017 Miroslava Santorisová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/10/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 4/2017 2,60 s DPH 14.12.2017 Špeciálna základná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/8/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania č. 2/2017 2,60 s DPH 14.12.2017 Gymnázium Ivana Bellu Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva Z/31/2017 Zmluva o dielo č. Z201767764_Z s DPH 14.12.2017 DUAL D+A, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Faktúra 12/2017 1.12.2017-31.12.2017 s DPH 01.12.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 66 Objednávame si u Vás sirup v období od 1.10.2017 do 31.12.2017, monožstvo bude upresnené telefonicky. s DPH 09.10.2017 Peter Masaryk SOŠ Handlová Lenhartová ved. kuchyne
  Objednávka 67 Objednávame si Vás stravu a ubytovanie od 20.10.2017 do 22.10.2017 s DPH 10.10.2017 Chata Spojár SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Zmluva Z/29/2017 Rámcová zmluva na dodávku potravín s DPH 24.10.2017 INMEDIA, spol s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/53/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 24,90 s DPH 13.11.2017 Vlasta Partlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/55/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 129,48 s DPH 27.11.2017 Monika Novosádeková Vitalita Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/606

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria