Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Objednávka 18 Chata Spojár bez DPH 10.10.2016 Chata Spojár SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Zmluva 2361/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 262,80 bez DPH 13.10.2015 Centrum vedecko-technických informácii SR SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva 048/pd/11/2016 Zmluva o dielo 24 924,37 bez DPH 23.12.2016 STAVIS - Prievidza, s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva 2/2011 Eva Chylová s DPH 01.04.2011 Eva Chylová
  Zmluva Z/21/2017 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou OVY s DPH 14.09.2017 Ekosystémy, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 05.04.2016 Digi Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva Z/19/2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 06.09.2017 Digi Slovakia s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Objednávka 15B Objednávame si u Vás hygienické a čistiace prostriedky od 28.3.2017 do 31.12.2017. s DPH 27.03.2017 CALOR PACK Podolec Peter SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Zmluva Z/20/2017 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 04.09.2017 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z-26-2017 Zmluva o spolupráci s DPH 25.09.2017 Základná škola Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/22/2017 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou OVY s DPH 14.09.2017 Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/46/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa) 10,00 s DPH 29.09.2017 Patrik Zderka Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 16B Objednávame si u Vás umývací prostriedok RM 12 kg. s DPH 23.03.2017 CORA Ing.Jozef Šifra SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Zmluva Z/23/2017 Kúpna zmluva č. Z201749636_Z 2 280,00 s DPH 04.10.2017 PhDr. Anna Oslancová - ALBION BOOKS Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva Z/24/2017 Kúpna zmluva č. Z201750307_Z 3 670,00 s DPH 06.10.2017 DAVAC spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva Z/25/2017 Kúpna zmluva č. Z201750315_Z 3 100,00 s DPH 06.10.2017 DAVAC spol. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva N/47/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov (Telocvičňa) 10,00 s DPH 03.10.2017 Andrea Tužinčinová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 40B Objednávame si u Vás aSc Agenda Komplet SŠ 2018. s DPH 20.06.2017 ASC App.Software SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Zmluva N/51/2017 Zmluva o zabezpečovaní stravovania s DPH 24.10.2017 Špeciálna základná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva N/38/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov 36,73 s DPH 29.09.2017 Bronislav Adam - FIRMA ADAMAN Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/562

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria