Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Objednávka 22 Ubytovanie na školskom internáte v termíne od 14.5.-26.5. 2017 pre 12 žiakov a 2 učiteľov, ktorí sa zúčastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ číslo 2016-1SK01-KA116-022162. s DPH 04.05.2017 Strední odborné ucilište elektrotechnické SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Faktúra 1/2017 1.1.2017-31.1.2017 s DPH 01.01.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 1/2018 1.1.2018-31.1.2018 s DPH 01.01.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 10/2017 1.10.2017-31.10.2017 s DPH 01.10.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 10/2018 1.10.2018-31.10.2018 s DPH 01.10.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Faktúra 11/2017 1.11.2017-30.11.2017 s DPH 01.11.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 11/2018 1.11.2018-30.11.2018 s DPH 01.11.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Faktúra 12/2017 1.12.2017-31.12.2017 s DPH 01.12.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 2/2017 1.2.2017-28.2.2017 s DPH 01.02.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 2/2018 1.2.2018-28.2.2018 s DPH 01.02.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Faktúra 3/2017 1.3.2017-31.3.2017 s DPH 01.03.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 3/2018 1.3.2018-31.3.2018 s DPH 01.03.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Faktúra 4/2017 1.4.2017-30.4.2017 s DPH 01.04.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 4/2018 1.4.2018-30.4.2018 s DPH 01.04.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Faktúra 5/2017 1.5.2017-31.5.2017 s DPH 01.05.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 5/2018 1.5.2018-31.5.2018 s DPH 01.05.2018 SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Faktúra 6/2017 1.6.2017-30.6.2017 s DPH 01.06.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 6/2018 1.6.2018-30.6.2018 s DPH 01.06.2018 SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Faktúra 7/2017 1.7.2017-31.7.2017 s DPH 01.07.2017 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Faktúra 7/2018 1.7.2018-31.7.2018 s DPH 01.07.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/616

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria