Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.9/2018 - T1 s DPH 17.01.2019 Obec Ráztočno SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.7/2018 - T1 s DPH 17.01.2019 Mgr. Peter Fabian SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva dodatok č.3 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.6/2018 - T2 s DPH 17.01.2019 TJ SOKOL - Ing. Vladimír Čáp SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.5/2018 - T1 s DPH 17.01.2019 Patrik Zderka SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.8/2018 - T2 s DPH 17.01.2019 SZUŠ Volcano SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 5150046133/VO čiastková zmluva o dodávke plynu s DPH 28.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 7683/2018 čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny s DPH 28.12.2018 Magna Energia a.s. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 5150046133/MO čiastková zmluva o dodávke plynu s DPH 28.12.2018 Slovenský plynárenský priemysel Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZoD/02/2018 na vykonanie prác na diele ,,Odstránenie havárie na streche na budove B" s DPH 20.12.2018 IMREX, s.r.o. Stredná odborná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva D/5/2018 Darovacia zmluva s DPH 17.12.2018 Radeton SK s.r.o. Stredná odborná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 43/2018 10.12.2018 s DPH 11.12.2018 Jana Tonhauserová SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 43/2018 10.12.2018 s DPH 11.12.2018 Jana Tonhauserová SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Objednávka 92 Objednávame si u Vás výmenu podlahovej krytiny PVC v jednej triede v zmysle predloženej cenovej ponuky v celkovej hodnote 1180,00 EUR s DPH 11.12.2018 Si.To.Ro. s.r.o. SOŠ Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 91 Objednávame si u Vás servis a revíziu plynovej kotolne Lipová 8 a Lipová 15. Predbežná cena 1200 €. s DPH 11.12.2018 DUAL D+A s.r.o. SOŠ Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Objednávka 90 Objednávame si u Vás opravu bojlera JUNKERS v kuchyni. predbežná cena 400 €. s DPH 03.12.2018 Ján Tóth SOŠ Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Faktúra 12/2018 1.12.2018-31.12.2018 s DPH 01.12.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva 42/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.11.2018 AC Elektro, s.r.o., Erich Mazán SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/55/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.11.2018 Vlasta Partlová SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/53/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.11.2018 Alena Hlivová SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/54/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 29.11.2018 Ing. Soňa Fabianová SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/658

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria