Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva N/38/2018 Zmluva o poskytnutí ubytovania č. ZoU/2/2018 s DPH 11.07.2018 Michal Sekereš Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/15/2018 Zmluva o dielo č. ZoD/01/2018 96 993,00 s DPH 11.07.2018 Si.To.Ro. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/14/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 03.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/13/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 03.07.2018 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Objednávka 57 Objednávame si u Vás AOP elektrotechnikov §§ 21,22.23. predpokladná cena 180,- €. 180.- s DPH 28.06.2018 Akadémia Consulting SOŠ Handlová Ing. Neuschl zást. riaditeľa
  Objednávka 54 Objednávame si u Vás na 28.6.2018 obcerstvenie v hodnote cca 430,- € s DPH 25.06.2018 Jaroslav Hanzel - Rademar SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 55 Objednávame si u Vás spustenie programu Aplikovaná ekonómia v rámci Ja Slovensko - registracný poplatok pre školský rok 2018/20. Predpokladaná cena 30,- € s DPH 25.06.2018 JA Slovensko s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Objednávka 53 Objednávame si u Vás školenia pre pedagogických zamestnancov za úcelom vzdelávania v programoch JA aplikovaná ekonómia, JA podnikanie v cestovnom ruchu modul I. a modul II., JA Viac ako peniaze a JA Etika v podnikaní. Školenia sa realizujú v rámci schváleného projektu s názvom Podnikajme hravo v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Financné prostriedky prideluje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu.Predpokladaná cena 820,- €. s DPH 25.06.2018 JA Slovensko s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Objednávka 56 Objednávame si u Vás spustenie programov JA Podnikanie v cestovnom ruchu, JA Viac ako peniaze a JA Etika v podnikaní v rámci vzdelávacích programov Ja Slovensko - registracný poplatok pre školský rok 2018/2019 3x 30 eur=90 eur Školenia sa realizujú v rámci schváleného projektu s názvom Podnikajme hravo v rámci rozvojového projektu Podpora organizacného zabezpecenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti financnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2018. Financné prostriedky prideluje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. s DPH 25.06.2018 JA Slovensko s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Barborka Jozef riaditeľ
  Zmluva Z/12/2018 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu Erasmus + 2018-1-SK01-KA116-045932 s DPH 19.06.2018 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Objednávka 52 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov a hydrantov v budovách SOŠ. Predpokladaná cena 1200,- €. s DPH 15.06.2018 BOZPO s.r.o. SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Zmluva 29/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 36,67 s DPH 14.06.2018 Bronislava Zigová SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/34/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 48,33 s DPH 13.06.2018 Miroslava Vicanová SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Objednávka 51 Objednávame si u Vás vyjadrenie ku existencii telekomunikacných zariadení siete Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA. Predpokladaná cena 14,- €. s DPH 08.06.2018 Slovak Telecom a.s. SOŠ Handlová Ing. Neuschl zást. riaditeľa
  Objednávka 50 Objednávame si u Vás vyjadrenie - stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie k umiestneniu stavby z hladiska bezpecnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadeni. Predpokladaná cena 120,- €. s DPH 08.06.2018 Distribúcia SPP, a.s. SOŠ Handlová Ing. Neuschl zást. riaditeľa
  Zmluva N/33/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 46,67 s DPH 08.06.2018 Marek Kopunec SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/35/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 33,00 s DPH 08.06.2018 Vlasta Partlová SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Faktúra 6/2018 1.6.2018-30.6.2018 s DPH 01.06.2018 SOŠ Handlova Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Objednávka 49 Objednávame si u Vás precistenie kanalizacného potrubia v budove G - SOŠ Handlová. s DPH 31.05.2018 Silešová Mária SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 48 Objednávame si u Vás pravidelnú revíziu komínových telies na kotolni na ulici Lipová 8, Lipová 15 a kuchyna. s DPH 28.05.2018 F.Durina deratizácia SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/562

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria