Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Z/26/2018 Zmluva o zapožičaní zariadenia s DPH 08.10.2018 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/47/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2018 ELKOMP, s.r.o., RNDr.Teodor Brida Stredná odobrná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/24/2018 Kúpna zmluva č. KZ/01/2018 s DPH 24.09.2018 Interiéry Riljak, s.r.o. Stredná odborná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/25/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 19.09.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/22/2018 Kúpna zmluva č. Z201838054_Z s DPH 14.09.2018 Peter Skubák - AD REM Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/21/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 05.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/46/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 SZUŠ Volcano SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/23/2018 Dohoda o hmotnom a finančnom zabezpečení s DPH 02.09.2018 Scheuch s.r.o. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Faktúra 9/2018 1.9.2018-30.9.2018 s DPH 01.09.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
Zmluva N/33/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.08.2018 Marek Jakubík SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/19/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 31.08.2018 Pekáreň Podhorie s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/20/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spo. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/18/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 30.08.2018 INMEDIA, spo. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/42/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.08.2018 Ing. Vladimír Čáp SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/45/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.08.2018 Fabián Peter SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/40/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.08.2018 M.A.A.C. Slovakia s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/44/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.08.2018 Patrik Zderka SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva N/41/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.08.2018 JUDr. Ingrid Nováková SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Zmluva Z/17/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 27.08.2018 REMA Štefan Remeň Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
Objednávka 63 Objednávame si u Vás servisnú prehliadku pred STK na vozidle Peugeot. Predpokladná cena 200,- €. s DPH 13.08.2018 JAVOR MJ s.r.o. Handlová SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
zobrazené záznamy: 1-20/601