Hlavné menu

Hlavné menu

  Zoznam tried

  Názov
  I.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jana Šnircová
  Učebňa C/8 kmeňová I.A
  I.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Alena Kubová
  I.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Iveta Dobrotková
  I.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Jendrušáková
  I.J Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Henrieta Sviteková
  Učebňa B/34
  I.S Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Jana Kubáleková
  Učebňa A/207 kmeňová I.S
  II.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Adriana Alsharabiová
  Učebňa C/6 kmeňová II.A
  II.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Jana Bojová
  II.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Dušan Botka
  II.D Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Alena Michalovičová
  II.J Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Mária Laurová
  Učebňa B/34
  II.K Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Darina Krónerová
  Učebňa C/9 kmeňová II.K
  II.S Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Silvia Maruniaková
  Učebňa C/11 kmeňová II.S
  III.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Janka Ivanová
  Učebňa C/4 kmeňová III.A
  III.B Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Iveta Čapliarová
  III.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Viera Pallerová
  III.E Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Mária Dierová
  III.J Rozvrh
  Triedny učiteľ Mgr. Maroš Štorcel
  Učebňa B/34
  IV.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Eva Turzová
  Učebňa C/5 kmeňová IV.A
  IV.B Rozvrh
  Triedny učiteľ RNDr. Ľudovít Lenhart
  IV.C Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Ján Krausko
  IV.E Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Ľubica Varsová
  V.A Rozvrh
  Triedny učiteľ Ing. Renáta Chylová
  Učebňa C/7 kmeňová V.A

  © aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria