Hlavné menu

Hlavné menu

  PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Jozef Barborka Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 44
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
  Ing. Mária Beňušová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 66
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Ladislav Cingel Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 145
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Excel v praxi 8
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 1
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Riadenie školy a školského zariadenia 0
  Ing. Janka Dežerická Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7 155
  Základná obsluha počítača 8
  Praktická ekonomika 25
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka- multiplikátori 15
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠKVP 8
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Ing. Jozef Neuschl Textový editor OpenOffice.org Writer 7 64
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Ing. Adriana Alsharabiová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 66
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Jana Bojová Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7 43
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Dušan Botka Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 151
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Excel v praxi 8
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Mgr. Iveta Čapliarová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 54
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Databázový systém Access 7
  Moderné IKT a web 7
  Základná obsluha počítača 8
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Ing. Mária Čibová Návrh a tvorba web stránok 15 76
  Excel v praxi 8
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Ing. Mária Dierová Využívanie IKT vo vyučovaní 25 103
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Základná obsluha počítača 8
  AutoCAD v školskej praxi 10
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Excel v praxi 8
  Ing. Viera Dobiašová Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60 60
  Mgr. Iveta Dobrotková Výučba fyziky na SŠ so zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB) 13 28
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Stanislav Dolník Textový editor WORD pre pokročilých 7 64
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základná obsluha počítača 8
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Mgr. Peter Fabian Návrh a tvorba web stránok 15 68
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -60
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Mgr. Petra Fečová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 30
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Gilda Görcsösová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 99
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Základná obsluha počítača 8
  Ing. Zuzana Hátriková uči Grafický editor CorelDraw 7 36
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Ing. Mariana Chalmovská Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9
  Ing. Renáta Chylová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 10
  Ing. Janka Ivanová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 30
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Mgr. Jarmila Jendrušáková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 72
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Excel v praxi 8
  Ing. Martina Kovalčíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14 82
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Ing. Ján Krausko Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7 64
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Ing. Darina Krónerová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 64
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  JA Etika a Podnikanie 25
  Ing. Jana Kubáleková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 44
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Alena Kubová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 81
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Mgr. Eva Labanczová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 84
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Mgr. Blažej Ľahký Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 77
  Excel v praxi 8
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
  Ing. Mária Laurová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9
  RNDr. Ľudovít Lenhart Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12 42
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Silvia Maruniaková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 90
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Alena Michalovičová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 67
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Databázový systém Access 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Jela Neuschlová Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60 60
  Mgr. Viera Pallerová Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 58
  Výučba matematiky na SŠ so zameraním na rozvoj dogitálnej a vedeckej gramotnosti (UMB) 13
  Základná obsluha počítača 8
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  PaedDr. Andrea Polerecká Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10 16
  Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 6
  Ing. Jaroslava Račáková Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 39
  Excel v praxi 8
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Mgr. Roderik Rybanský Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6 38
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Mgr. Mária Slepánková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 66
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Henrieta Sviteková Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 101
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Mgr. Jana Šnircová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 91
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Ing. Miroslav Števák Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Mgr. Maroš Štorcel Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 118
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 5
  Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 5
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
  Mgr. Soňa Švajlenová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 90
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Ing. Eva Turzová Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 35
  Finančná gramotnosť - škola hrou 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  RNDr. Jozef Varsa Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: výpočtová technika 60 81
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Ing. Ľubica Varsová Praktická ekonomika 25 107
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Hromadná korešpondencia 8
  Excel v praxi 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Finančná gramotnosť 14
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej 8
  PaedDr. Anna Verníčková Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 82
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Róbert Zváč Finančná gramotnosť - škola hrou 0 60
  Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60
  Ing. Zuzana Hátriková Grafický editor CorelDraw 7 61
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Mgr. Maroš Matejov Informačná bezpečnosť v škole 8 31
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Vladimír Škrípala Využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12 71
  Excel v praxi 8
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -30
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Moderné IKT a web 7
  Program Outlook a využitie internetu 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Základná obsluha počítača 8
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov -30
  Grafický editor CorelDraw 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Mgr. Jana Tonhauserová Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 46
  Excel v praxi 8
  Hromadná korešpondencia 8
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Mgr. Darina Červenáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Mgr. Anna Králiková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Ing. Jarmila Valová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 31
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7


  © aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria