Hlavné menu

Hlavné menu

  PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Jozef Barborka Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 68
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Mária Beňušová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 90
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Ladislav Cingel Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 145
  Excel v praxi 8
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Hromadná korešpondencia 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 1
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Riadenie školy a školského zariadenia 0
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Ing. Janka Dežerická Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 155
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Základná obsluha počítača 8
  Praktická ekonomika 25
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka- multiplikátori 15
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠKVP 8
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Ing. Jozef Neuschl Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 64
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Ing. Adriana Alsharabiová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 76
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Jana Bojová Textový editor OpenOffice.org Writer 7 53
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Dušan Botka Využívanie IKT vo vyučovaní 25 151
  Excel v praxi 8
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Mgr. Iveta Čapliarová Moderné IKT a web 7 78
  Základná obsluha počítača 8
  Databázový systém Access 7
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Ing. Mária Čibová Návrh a tvorba web stránok 15 100
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Excel v praxi 8
  Ing. Mária Dierová Základná obsluha počítača 8 127
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  AutoCAD v školskej praxi 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Excel v praxi 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Viera Dobiašová Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60 60
  Mgr. Iveta Dobrotková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
  Ing. Stanislav Dolník Textový editor WORD pre pokročilých 7 64
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Mgr. Peter Fabian Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 68
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -60
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Mgr. Petra Fečová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 30
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Mgr. Ružena Fullajtárová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 108
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Program kontinuálneho vzdelávania pre VP na SOŠ 35
  Ing. Gilda Görcsösová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 109
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Základná obsluha počítača 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Ing. Mariana Chalmovská Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 33
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Renáta Chylová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 34
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Janka Ivanová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 30
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Mgr. Jarmila Jendrušáková Využívanie IKT vo vyučovaní 25 82
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Excel v praxi 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Martina Kovalčíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14 82
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Ing. Ján Krausko Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7 64
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Ing. Darina Krónerová JA Etika a Podnikanie 25 128
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Podnikanie v cestovnom ruchu 25
  Globálny etický program - Etika v podnikaní 25
  Ing. Jana Kubáleková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 44
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Alena Kubová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 81
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Mgr. Eva Labanczová Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60 102
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Blažej Ľahký Aktivizujúce metódy vo výchove 24 87
  Excel v praxi 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Mária Laurová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9
  RNDr. Ľudovít Lenhart Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 42
  Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Silvia Maruniaková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 100
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Alena Michalovičová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 77
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Databázový systém Access 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Ing. Jela Neuschlová Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60 84
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Viera Pallerová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 90
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Základná obsluha počítača 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  PaedDr. Andrea Polerecká Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10 10
  Ing. Jaroslava Račáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 49
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Excel v praxi 8
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Mgr. Roderik Rybanský Aktivizujúce metódy vo výchove 24 38
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Mgr. Mária Slepánková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Henrieta Sviteková Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 101
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Mgr. Jana Šnircová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 91
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Ing. Miroslav Števák Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 66
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Mgr. Maroš Štorcel Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 73
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 6
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základná obsluha počítača 8
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 5
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 0
  Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
  Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 0
  Mgr. Soňa Švajlenová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 90
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Eva Turzová Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 35
  Finančná gramotnosť - škola hrou 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  RNDr. Jozef Varsa Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: výpočtová technika 60 126
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Ing. Ľubica Varsová Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 140
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej 8
  Excel v praxi 8
  Hromadná korešpondencia 8
  Praktická ekonomika 25
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 8
  Využívanie IKT vo vyučovaní (25) 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Finančná gramotnosť 14
  PaedDr. Anna Verníčková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 102
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Róbert Zváč Finančná gramotnosť - škola hrou 0 60
  Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60
  Ing. Zuzana Hátriková Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 61
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Grafický editor CorelDraw 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Základná obsluha počítača 8
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Bc.Maroš Matejov Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 31
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Ing. Vladimír Škrípala Moderné IKT a web 7 71
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Grafický editor CorelDraw 7
  Excel v praxi 8
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Program Outlook a využitie internetu 7
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov -30
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -30
  Mgr. Jana Tonhauserová Excel v praxi 8 46
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Hromadná korešpondencia 8
  Mgr. Darina Červenáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Mgr. Anna Králiková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Ing. Jarmila Valová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 31
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7


  © aScAgenda 2018.0.1096 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 23.04.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria