Hlavné menu

Hlavné menu

  PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Jozef Barborka Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 54
  Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Mária Beňušová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 76
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Ing. Ladislav Cingel Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 145
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 1
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Excel v praxi 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Hromadná korešpondencia 8
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Riadenie školy a školského zariadenia 0
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Ing. Janka Dežerická Základná obsluha počítača 8 155
  Praktická ekonomika 25
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka- multiplikátori 15
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠKVP 8
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Jozef Neuschl Textový editor WORD pre pokročilých 7 64
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Základná obsluha počítača 8
  Ing. Adriana Alsharabiová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Jana Bojová Textový editor OpenOffice.org Writer 7 43
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Ing. Dušan Botka Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10 151
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Excel v praxi 8
  Hromadná korešpondencia 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Mgr. Iveta Čapliarová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 64
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Základná obsluha počítača 8
  Moderné IKT a web 7
  Databázový systém Access 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Mária Čibová Excel v praxi 8 86
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Ing. Mária Dierová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 103
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  AutoCAD v školskej praxi 10
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Excel v praxi 8
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Viera Dobiašová Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60 60
  Ing. Stanislav Dolník Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 64
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Mgr. Peter Fabian Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 68
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -60
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Mgr. Petra Fečová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 30
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Gilda Görcsösová Návrh a tvorba web stránok 15 109
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Ing. Mariana Chalmovská Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9
  Ing. Renáta Chylová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 10
  Ing. Janka Ivanová Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 30
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
  Mgr. Jarmila Jendrušáková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 82
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Excel v praxi 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Martina Kovalčíková Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 82
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Ing. Ján Krausko Textový editor WORD pre pokročilých 7 64
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Ing. Darina Krónerová JA Etika a Podnikanie 25 64
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Jana Kubáleková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 44
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Alena Kubová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 81
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Mgr. Eva Labanczová Návrh a tvorba web stránok 15 84
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Mgr. Blažej Ľahký Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 87
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Excel v praxi 8
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Ing. Mária Laurová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9
  RNDr. Ľudovít Lenhart Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12 42
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Silvia Maruniaková Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 100
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Alena Michalovičová Textový editor WORD pre pokročilých 7 67
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Databázový systém Access 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Jela Neuschlová Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60 70
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Viera Pallerová Základná obsluha počítača 8 55
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Návrh a tvorba web stránok 15
  PaedDr. Andrea Polerecká Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 6 16
  Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10
  Ing. Jaroslava Račáková Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 39
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Excel v praxi 8
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Mgr. Roderik Rybanský Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6 38
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Mgr. Mária Slepánková Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Henrieta Sviteková Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 101
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Mgr. Jana Šnircová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 91
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Miroslav Števák Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 66
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Mgr. Maroš Štorcel Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10 118
  Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10
  Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 5
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 5
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Mgr. Soňa Švajlenová Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 90
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Ing. Eva Turzová Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15 35
  Finančná gramotnosť - škola hrou 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  RNDr. Jozef Varsa Návrh a tvorba web stránok 15 81
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: výpočtová technika 60
  Ing. Ľubica Varsová Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej 8 107
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Hromadná korešpondencia 8
  Finančná gramotnosť 14
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Excel v praxi 8
  Praktická ekonomika 25
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  PaedDr. Anna Verníčková Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 102
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Ing. Róbert Zváč Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60 60
  Finančná gramotnosť - škola hrou 0
  Ing. Zuzana Hátriková Základná obsluha počítača 8 61
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Grafický editor CorelDraw 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Mgr. Maroš Matejov Informačná bezpečnosť v škole 8 31
  Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Vladimír Škrípala Program Outlook a využitie internetu 7 71
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
  Grafický editor CorelDraw 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Základná obsluha počítača 8
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
  Moderné IKT a web 7
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -30
  Excel v praxi 8
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov -30
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Mgr. Jana Tonhauserová Excel v praxi 8 46
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Hromadná korešpondencia 8
  Mgr. Darina Červenáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Mgr. Anna Králiková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Ing. Jarmila Valová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 31
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7


  © aScAgenda 2019.0.1131 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria