Hlavné menu

Nedeľa 18. 3. 2018

Welcome to our school

The quality of our school has been increasing steadily with good prospects for further growth in the professional as well as the personal profiles of our graduates. 

Statistics

Počet návštev: 6486556

Vitajte na stránkach našej školy

 

V prípade straty hesla do internetovej žiackej knižky si ho môžete vyžiadať osobne u personalistky, prípadne písomne na e-mailovej adrese: aneta.slechtova@zssha.edu.sk alebo telefonicky na tel.čísle 5121916.

Novinky

 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
  SOŠ Handlová sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.
  SOŠ Handlová si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy, dohody). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

 • Základný fotoalbum - Obrázok 1Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.
  08.11.2012 06:44zobraziť album
 • 1. 3. 2009 Na základe Dodatku č. 2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny Spojenej školy, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, číslo: T/2007/03886 zo dňa 22.08.2007, schváleným Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2009 uznesením číslo 663/2009 sa dňom 1. marca 2009 mení názov organizácie, ktorý znie:
  Stredná odborná škola, Lipová 8,
 • 5. 1. 2007 Vítame Vás na podstránke Združenej strednej školy obchodu a služieb v Handlovej. Tieto stránky slúžia pre Vaše informácie o výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Lipová 8, 972 51 Handlová
 • ústredňa 046/5121910
  sekretariát riaditeľa 046/5121912
  personalistka 046/5121916
  zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
  zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
  školská jedáleň 046/5121937

Fotogaléria