• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 27-2024 Objednávame si u Vás opravu mraziaceho boxu. Predpokladaná cena 150 € s DPH. 150,00 s DPH 09.02.2024 Radimír Benovic - OCHAZ Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 09.02.2024
  Faktúra 30010/24 Materiál HČ 73,13 s DPH 05.02.2024 Slovnaft Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 06.02.2024
  Objednávka 26-2024 Objednávame si u Vás opravu a vycistenie kanalizacného potrubia. Predpokladaná cena 500 € s DPH. 500,00 s DPH 05.02.2024 PEMAS TN, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Maroš Štorcel riaditeľ školy 05.02.2024
  Objednávka 25-2024 Objednávame si u Vás elektronickú formu normy STN 88 6101 s možnostou tlace, prenosu textu a obrázkov a elektronickú formu normy STN 01 6910 s možnostou tlace, prenosu textu a obrázkov. Dokumenty zaslat na email sekretariat@sosha.sk Predpokladaná hodnota zákazky 57 €. 57,00 s DPH 05.02.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Maroš Štorcel riaditeľ školy 05.02.2024
  Objednávka 24-2024 Objednávame si u Vás inzerciu v týždenníku Prievidzsko dátum vydania 9.2.2024. Predpokladaná cena do 60,00 EUR s DPH. 60,00 s DPH 05.02.2024 REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 05.02.2024
  Zmluva Z/4/2024 Zmluva o inzercií č. 13 124 0070 57,60 s DPH 05.02.2024 REGIONPRESS, s.r.o. Stredná odborná škola Handlová Mgr. Maroš Štorcel riaditeľ školy 08.02.2024
  Faktúra 20031/24 Potraviny 552,79 s DPH 31.01.2024 Ilavský Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Objednávka 23-2024 Objednávame si u Vás materiál na praktické vyucovanie: spájkovací drôt - sn99c-0.7_0.25 - 5 ks, spájkovacia stanica - bst-939 -3 ks náhradný hrot s vyhrievacím telesom - ersa-rt80 - 3 ks. Predpokladaná cena objednávky 450 € s DPH. 450,00 s DPH 31.01.2024 TME Slovakia s.r.o. Žilina Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 31.01.2024
  Faktúra 20023/24 Potraviny 124,22 s DPH 31.01.2024 Inmedia Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 20024/24 Potraviny 212,03 s DPH 31.01.2024 Inmedia Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 20025/24 Potraviny 135,96 s DPH 31.01.2024 Inmedia Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 20026/24 Potraviny 755,56 s DPH 31.01.2024 GPM Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 30011/24 Materiál HČ 1 785,00 s DPH 31.01.2024 3xCORE Bojnice Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 06.02.2024
  Faktúra 20028/24 Potraviny 289,34 s DPH 31.01.2024 Food Factory Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 20029/24 Potraviny 3,02 s DPH 31.01.2024 Penam Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 20030/24 Potraviny 178,15 s DPH 31.01.2024 Penam Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 40027/24 Zborovňa komplet 20,52 s DPH 31.01.2024 KOMENSKY, s. r. o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 31.01.2024
  Faktúra 20027/24 Potraviny 130,67 s DPH 31.01.2024 Food Factory Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 12.02.2024
  Faktúra 40018/24 Monitoring - ochrana majetku 90,00 s DPH 31.01.2024 Zásah 7 s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 31.01.2024
  Faktúra 40021/24 Faktúra za telekomunikačné služby 62,40 s DPH 31.01.2024 Slovak Telekom a.s. Stredná odborná škola Handlová , Lipová 8 Ing. Silvia Maruniaková zást. riaditeľa 31.01.2024
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3736