Hlavné menu

Nedeľa 2. 8. 2015

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 

V prípade straty hesla do internetovej žiackej knižky si ho môžete vyžiadať osobne u personalistky, prípadne písomne na e-mailovej adrese: aneta.slechtova@zssha.edu.sk alebo telefonicky na tel.čísle 5121916.

Novinky

 • Maturitná skúška

  Po prihlásení  sa dozviete svoje výsledky z písomnej časti maturitnej skúšky, termíny na konanie ústnej časti maturitnej skúšky sú nateraz len orientačné, nakoľko budú upresnené až po klasifikácii záverečných ročníkov. Prajeme Vám veľa úspechov v ukončení štúdia.

 • Základný fotoalbum

  Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.
  08.11.2012 06:44
 • Do pozornosti všetkým pedagogickým zamestnancom informácie na podstránke PRE UČITEĽOV. V prípade, že sa Vás týka niektoré z paragrafových usmernení dostavte sa k personalistke.

 • TRVALÉ UPOZORNENIE pre vyučujúcich

  18. 6. 2010

  Znaky používané v internetovej žiackej knižke môžu byť len:
  1. číselné hodnoty 1, 2, 3, 4, 5
  2. absolvoval(a) = a (len ETV, NBV)
  neabsolvoval(a) = n (len ETV, NBV)
  3. neklasifikovaný žiak = - (pomlčka) uvádza sa u všetkých ostatných predmetov, to znamená všetky predmety okrem ETV a NBV
  ABSENCIU žiakov zadávajú triedni učitelia a majstri OV pravidelne za každý mesiac.

 • Zmena názvu školy

  1. 3. 2009 Na základe Dodatku č. 2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny Spojenej školy, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, číslo: T/2007/03886 zo dňa 22.08.2007, schváleným Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2009 uznesením číslo 663/2009 sa dňom 1. marca 2009 mení názov organizácie, ktorý znie:
  Stredná odborná škola, Lipov ...
 • Vznik tejto www stránky

  5. 1. 2007 Vítame Vás na podstránke Združenej strednej školy obchodu a služieb v Handlovej. Tieto stránky slúžia pre Vaše informácie o výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Handlová
  Lipová 8, 972 51 Handlová
 • ústredňa 046/5121910
  sekretariát riaditeľa 046/5121912, fax 046/5121955
  personalistka 046/5121916
  zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
  zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930, 5475310
  školská jedáleň 046/5121937

Fotogaléria