Hlavné menu

Utorok 3. 5. 2016

Anketa

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránkach našej školy

 

V prípade straty hesla do internetovej žiackej knižky si ho môžete vyžiadať osobne u personalistky, prípadne písomne na e-mailovej adrese: aneta.slechtova@zssha.edu.sk alebo telefonicky na tel.čísle 5121916.

Novinky

 • 28. 8. 2015

  Maturitná skúška v náhradnom termíne a opravná maturitná skúška v jesennom termíne sa koná 7. a  8. septembra 2015. Upozorňujeme študentov, ktorí maturujú v jesennom termíne, že žiakmi školy sú najdlšie do 31. 8. 2015. Od 1. septembra 2015 strácajú štatút študenta. Prajeme Vám veľa úspechov v ukončení štúdia.

 • Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.
  08.11.2012 06:44
 • Do pozornosti všetkým pedagogickým zamestnancom informácie na podstránke PRE UČITEĽOV. V prípade, že sa Vás týka niektoré z paragrafových usmernení dostavte sa k personalistke.

 • 1. 3. 2009 Na základe Dodatku č. 2, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zriaďovacej listiny Spojenej školy, Lipová 8, Handlová s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová a Stredná priemyselná škola, Lipová 15, Handlová so sídlom Lipová 8, 972 51 Handlová, číslo: T/2007/03886 zo dňa 22.08.2007, schváleným Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 25. 2. 2009 uznesením číslo 663/2009 sa dňom 1. marca 2009 mení názov organizácie, ktorý znie:
  Stredná odborná škola, Lipov ...
 • 5. 1. 2007 Vítame Vás na podstránke Združenej strednej školy obchodu a služieb v Handlovej. Tieto stránky slúžia pre Vaše informácie o výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Handlová
  Lipová 8, 972 51 Handlová
 • ústredňa 046/5121910
  sekretariát riaditeľa 046/5121912, fax 046/5121955
  personalistka 046/5121916
  zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
  zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930, 5475310
  školská jedáleň 046/5121937

Fotogaléria