Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva N/22/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 370,00 s DPH 09.05.2018 RHEA SK, s.r.o. Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/28/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 33,33 s DPH 09.05.2018 René Lacko Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/30/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 65,00 s DPH 09.05.2018 Ing. Miroslav Lunter LUAN Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/31/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 86,67 s DPH 09.05.2018 Miroslav Trnka Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/23/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 45,83 s DPH 09.05.2018 Anna Kúdelová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/25/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 60,50 s DPH 09.05.2018 Hana Sýkorová - MM Electric Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/24/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 41,08 s DPH 09.05.2018 Ing. Darina Bošanská Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Objednávka 44 Objednávame si u Vás opravu planového kotla - kuchyňa. s DPH 07.05.2018 Ján Tóth 1. mája 16 SOŠ Handlová Lenhartová ved. kuchyne
  Zmluva Z/10/2018 Rámcová dohoda č. Z201818711_Z s DPH 30.04.2018 GC Tech. - Ing. Peter Gerši Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
  Zmluva Z/11/2018 Zmluva č. ZO/2018A14390-1 o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov s DPH 30.04.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/3/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 48,33 s DPH 26.04.2018 Ing. Jozef Kaizer Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Zmluva N/29/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 41,25 s DPH 26.04.2018 Valéria Kuzminová Kaderníctvo VALI Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Objednávka 42 Objednávame si u Vás ubytovanie na školskom internáte v termíne od 20.5.2018 - 1.6.2018 pre 11 žiakov a 2 ucitellov, ktorí sa zúcastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ císlo 2017-1-SK01-KA116-035173. s DPH 24.04.2018 Strední odborné ucilište elektrotechnické SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 43 Objednávame si u Vás stravovanie (ranajky, obed, vecera) v školskej jedálni v termíne od 20.5.2018 - 1.6.2018 pre 11 žiakov, ktorí sa zúcastnia odbornej stáže v rámci projektu Erasmus+ císlo 2017-1-SK01-KA116-035173. s DPH 24.04.2018 Strední odborné ucilište elektrotechnické SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 40 Objednávame si u Vás na 7.5.2018 obed a obcerstvenie pre približne 30 prevádzkových zamestnancov. s DPH 23.04.2018 Bolemanová Hilda SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Zmluva Z/9/2018 Rámcová dohoda s DPH 23.04.2018 POZANA MEAT s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka poverený riadením školy
  Objednávka 41 Objednávame si u Vás 50 ks velké lyžice, 50 ks malé lyžicky, 60 ks poháre 2 dcl, 30 ks šialok na kávu - biele. s DPH 23.04.2018 CORA Ing.Jozef Šifra SOŠ Handlová Lenhartová ved. kuchyne
  Objednávka 37 Objednávame si u Vás sadrokartónový a elektroinštalacný materiál. s DPH 20.04.2018 Peter Príbojszki ZC SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 38 Objednávame si u Vás opravu stropu v dileni M.A.A.C. budova E. s DPH 20.04.2018 Peter Príbojszki ZC SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  Objednávka 39 Objednávame si u Vás úpravu interiéru a malovanie stien budova E. s DPH 20.04.2018 Peter Príbojszki ZC SOŠ Handlová Ing. Janka Dežerická zást. riaditeľa
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/536

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria