Hlavné menu

Hlavné menu

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva N/50/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.10.2018 Ivana Včeliková SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/48/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.10.2018 Ing. Jozef Doležal SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/49/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.10.2018 RHEA s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/27/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odborného výcviku s DPH 19.10.2018 EKOSYSTÉMY, s.r.o. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/26/2018 Zmluva o zapožičaní zariadenia s DPH 08.10.2018 AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Faktúra 10/2018 1.10.2018-31.10.2018 s DPH 01.10.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/47/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 28.09.2018 ELKOMP, s.r.o., RNDr.Teodor Brida Stredná odobrná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/24/2018 Kúpna zmluva č. KZ/01/2018 s DPH 24.09.2018 Interiéry Riljak, s.r.o. Stredná odborná škola Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/25/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 19.09.2018 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/22/2018 Kúpna zmluva č. Z201838054_Z s DPH 14.09.2018 Peter Skubák - AD REM Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/21/2018 Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania s DPH 05.09.2018 Slovak Telekom, a.s. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/46/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 03.09.2018 SZUŠ Volcano SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/23/2018 Dohoda o hmotnom a finančnom zabezpečení s DPH 02.09.2018 Scheuch s.r.o. Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Faktúra 9/2018 1.9.2018-30.9.2018 s DPH 01.09.2018 SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ
  Zmluva Z/20/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 31.08.2018 INMEDIA, spo. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/19/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 31.08.2018 Pekáreň Podhorie s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/33/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 31.08.2018 Marek Jakubík SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva Z/18/2018 Rámcová dohoda na dodávku potravín s DPH 30.08.2018 INMEDIA, spo. s.r.o. Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/40/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.08.2018 M.A.A.C. Slovakia s.r.o. SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  Zmluva N/45/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 30.08.2018 Fabián Peter SOŠ Handlová Mgr. Jozef Barborka riaditeľ školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/606

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria