Hlavné menu

Hlavné menu

  Zoznam tried

  Názov
  I.A Triedny učiteľ Ing. Adriana Alsharabiová
  Učebňa C6
  I.B Triedny učiteľ Ing. Jana Bojová
  I.C Triedny učiteľ Ing. Dušan Botka
  I.D Triedny učiteľ Ing. Alena Michalovičová
  I.J Triedny učiteľ Ing. Mária Laurová
  Učebňa B34
  I.K Triedny učiteľ Ing. Darina Krónerová
  Učebňa C9
  I.S Triedny učiteľ Ing. Silvia Maruniaková
  II.A Triedny učiteľ Ing. Janka Ivanová
  Učebňa C4
  II.B Triedny učiteľ Mgr. Iveta Čapliarová
  II.C Triedny učiteľ Mgr. Viera Pallerová
  II.E Triedny učiteľ Ing. Mária Dierová
  II.J Triedny učiteľ Mgr. Maroš Štorcel
  Učebňa B34
  II.S Triedny učiteľ Ing. Henrieta Sviteková
  Učebňa C11
  III.A Triedny učiteľ Ing. Eva Turzová
  Učebňa C5
  III.B Triedny učiteľ RNDr. Ľudovít Lenhart
  III.C Triedny učiteľ Ing. Ján Krausko
  III.E Triedny učiteľ Ing. Ľubica Varsová
  III.J Triedny učiteľ Ing. Jana Kubáleková
  Učebňa B33
  IV.A Triedny učiteľ Ing. Renáta Chylová
  Učebňa C/oab IKT 7
  IV.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Šnircová
  IV.C Triedny učiteľ Ing. Alena Kubová
  IV.E Triedny učiteľ Ing. Gilda Görcsösová
  IV.F Triedny učiteľ Mgr. Iveta Dobrotková
  V.A Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Jendrušáková
  Učebňa C/EKO IKT 8

  © aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria