Hlavné menu

Hlavné menu

  PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
  Mgr. Jozef Barborka Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 68
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Inovácie v riadení školy a školského zariadenia 0
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Ing. Mária Beňušová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 90
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Ing. Ladislav Cingel Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0 145
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Excel v praxi 8
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Hromadná korešpondencia 8
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 1
  Riadenie školy a školského zariadenia 0
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Ing. Janka Dežerická Textový editor WORD pre pokročilých 7 155
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SOŠ - odborná zložka- multiplikátori 15
  Základná obsluha počítača 8
  Systém uznávania výsledkov vo vzdelávaní vo vzťahu k tvorbe ŠKVP 8
  Praktická ekonomika 25
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Interaktívne vyučovanie v školských vzdelávacích programoch 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Ing. Jozef Neuschl Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7 64
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Funkčné inovačné vzdelávanie (§40) 0
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Ing. Adriana Alsharabiová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Jana Bojová Návrh a tvorba web stránok 15 43
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Ing. Dušan Botka Hromadná korešpondencia 8 151
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Excel v praxi 8
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Mgr. Iveta Čapliarová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 78
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Databázový systém Access 7
  Moderné IKT a web 7
  Základná obsluha počítača 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Súčasné trendy vzjazdovom lyžovaní 10
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Ing. Mária Čibová Excel v praxi 8 100
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Ing. Mária Dierová Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 117
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  AutoCAD v školskej praxi 10
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Excel v praxi 8
  Ing. Viera Dobiašová Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60 60
  Ing. Stanislav Dolník Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7 64
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Mgr. Peter Fabian Návrh a tvorba web stránok 15 68
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -60
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Mgr. Petra Fečová Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10 30
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Gilda Görcsösová Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7 109
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Tvorba edukačných multimédií 15
  Základná obsluha počítača 8
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Mariana Chalmovská Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 23
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Ing. Renáta Chylová Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 24
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Ing. Janka Ivanová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8 30
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Mgr. Jarmila Jendrušáková Excel v praxi 8 82
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Ing. Martina Kovalčíková Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14 82
  Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Ing. Ján Krausko Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7 64
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Ing. Darina Krónerová JA Etika a Podnikanie 25 78
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Jana Kubáleková Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 44
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Alena Kubová Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 81
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Mgr. Eva Labanczová Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8 92
  Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Mgr. Blažej Ľahký Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 87
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Excel v praxi 8
  Olympijská výchova v základných a stredných školách 12
  Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
  Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Ing. Mária Laurová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 9
  RNDr. Ľudovít Lenhart Návrh a tvorba web stránok 15 42
  Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Silvia Maruniaková Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 100
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Ing. Alena Michalovičová Databázový systém Access 7 67
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Základná obsluha počítača 8
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Ing. Jela Neuschlová Rozširujúce štúdium v študijnom programe anglický jazyk a literatúra v študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov 60 84
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
  Mgr. Viera Pallerová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 55
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Základná obsluha počítača 8
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  PaedDr. Andrea Polerecká Akčný výskum - cesta skvalitňovania pedagogickej praxe učiteľov na základných a stredných školách 15 25
  Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10
  Ing. Jaroslava Račáková Excel v praxi 8 39
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Mgr. Roderik Rybanský Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6 38
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Florbal v učive telesnej a športovej výchovy 8
  Mgr. Mária Slepánková Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10 66
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Ing. Henrieta Sviteková Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22 101
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Základná obsluha počítača 8
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Mgr. Jana Šnircová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 91
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Ing. Miroslav Števák Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10 66
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Mgr. Maroš Štorcel Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 0 73
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 0
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Podpora duševného zdravia v školskom prostredí 10
  Rozvoj podnikateľských zručností v ZŠ a SŠ 10
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 6
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Základná obsluha počítača 8
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 5
  Mgr. Soňa Švajlenová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 90
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Využitie IT a interaktívnej tabule vo výchovno-vzdelávacom procese 22
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Ing. Eva Turzová Finančná gramotnosť - škola hrou 10 35
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  RNDr. Jozef Varsa Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6 116
  Návrh a tvorba web stránok 15
  Rozširujúce štúdium učiteľstva všeobecno-vzdelávacích predmetov: výpočtová technika 60
  Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
  Ing. Ľubica Varsová Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9 107
  Praktická ekonomika 25
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Finančná gramotnosť 14
  Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠKVP pre učiteľov SŠ - odorná zložka frekventanti 14
  Excel v praxi 8
  Hromadná korešpondencia 8
  Interaktívna tabuľa v edukačnom porcese 15
  Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej 8
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov 0
  PaedDr. Anna Verníčková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 102
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa 10
  Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
  Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
  Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 10
  Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndrómu vyhorenia učiteľa 10
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Ing. Róbert Zváč Štátna jazyková skúška z ANJ podľa § 47a ods.5 zákona č. 317/2009 zu.z. 60 60
  Finančná gramotnosť - škola hrou 0
  Ing. Zuzana Hátriková Grafický editor CorelDraw 7 61
  Základná obsluha počítača 8
  Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7
  Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
  Využívanie IKT vo vyučovaní 25
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Bc.Maroš Matejov Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 31
  Informačná bezpečnosť v škole 8
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Ing. Vladimír Škrípala Tvorba prezentácií v Powerpointe a využitie interaktívnej tabule 7 71
  Tabuľkový procesor EXCEL pre pokročilých 7
  Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
  Excel v praxi 8
  Využitie digitálnej fotografie v edukačnom procese 12
  Grafický editor CorelDraw 7
  Moderné IKT a web 7
  Program kontinuálneho vzdelávania v oblasti využívania IKT pre začiatočníkov 10
  Tvorba prezentácií v OpenOffice.org Impress 7
  Tabuľkový procesor OpenOffice.org Calc 7
  Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
  Informačno-komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
  Textový editor WORD pre pokročilých 7
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie I. atestácie -30
  Program Outlook a využitie internetu 7
  Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie pedagogických a a odborných zamestnancov -30
  Textový editor OpenOffice.org Writer 7
  Základná obsluha počítača 8
  Mgr. Jana Tonhauserová Hromadná korešpondencia 8 46
  Aktivizujúce metódy vo výchove 24
  Excel v praxi 8
  Využitie textového editora v práci pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 6
  Mgr. Darina Červenáková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Mgr. Anna Králiková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 24
  Ing. Jarmila Valová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 31
  Základy práce s kancelárskym balíkom OpenOffice.org 7


  © aScAgenda 2018.0.1114 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
   Lipová 8, 972 51 Handlová
  • ústredňa 046/5121910
   sekretariát riaditeľa 046/5121912
   personalistka 046/5121916
   zástupca riaditeľa pre PV 046/5121920
   zástupcovia riaditeľa pre TV 046/5121930
   školská jedáleň 046/5121937

  Fotogaléria